Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Stafi i AKPT-së

KONTAKT:

Adresa: "Muhamet Gjollesha" 57, 1023, Tiranë, Shqipëri

Email: info@planifikimi.gov.al

Tel: +35542272556

Drejtori i përgjithshëm

ADELINA GRECA

Drejtore e përgjithshme e AKPT
Email: adelina.greca@planifikimi.gov.al

Adelina Greca ka kryer studimet e larta për arkitekturë në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme (Ankara/ Turqi), i cili ofron edukim në gjuhën angleze mbi bazën e modelit të shkollave perendimore. Ajo ka ndjekur studimet pas-universitare në të njëjtin universitet, në Departamentin e Planifikimit Urban, Programi i Projektimit Urban.
Znj.Greca ka eksperiencë si planifikuese në sektorin publik. Prej vitit 2003, kur është kthyer në Shqipëri, e deri në vitin 2011, ka ushtruar profesionin e arkitektes dhe planifikueses urbane, pranë Bashkisë së Tiranës ku ka punuar edhe në pozicione drejtuese. Ajo ka qënë pjesëmarrëse në mjaft grupe pune për projekte të rëndësishme që kanë qenë iniciuar dhe hartuar nga Bashkia e Tiranësnë periudhën 2003-2011 në fushën e planifikimit, në disa prej tyre në rolin e liderit të grupit të punës.
Pas shkëpujtes nga Bashkia Tiranë, Znj. Greca ka vazhduar të ndërtojë eksperiencë si profesioniste e lirë dhe paralelisht ka kontribuar në mësimdhënie pranë Universitetit Epoka, Fakulteti i Inxhinjerisë, Departamenti i Arkitekturës dhe Inxhinjerisë (2011 – aktualisht).
Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, turke dhe italiane.

Drejtorë

Ledia Muraku

Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimit
Email: ledia.muraku@planifikimi.gov.al

Znj.Muraku është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë me titullin “Jurist” në vitin 2010 dhe më pas ka përfunduar studimet “Master Shkencor” në profilin “Legjislacion dhe Institucionet Evropiane”, në Institutin e Studimeve Evropiane. Në vitin 2011 ka marrë titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë. Në vazhdimësi ajo ka ndjekur trajnime me ekspert ndërkombëtar, fokusi i të cilave ka qenë funksionimi i Sistemit të Drejtësisë, Zbatimi i Ligjit, mekanizmat ligjore ndërkombëtare, si dhe menaxhim/koordinim projektesh.

Znj.Muraku ka nje ekperiencë pune 10 vjecare dhe ka kryer detyra të ndryshme si avokate, experte ligjore dhe koordinatore projekti, në zbatim të projekteve me organizata ndërkombëtare. Gjithashtu, ajo është përfshirë si eksperte në një sërë trajnimesh dhe projektesh studimore. Ajo është një njohëse shumë e mirë e legjislacionit ndërkombëtar dhe jurisprudencës së Gjykatës së Strasbourgut.

Zotëron gjuhën angleze, italiante dhe franceze.

Lule Markeçi

Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email: Lule.Markeci@planifikimi.gov.al

Lule Markeçi, lindur në Gusht 1959 në Dibër, ka përfunduar studimet e larta në vitin 1980 në Institutin e Lartë Bujqësor për Ekonimist Kontabël, për të filluar eksperiencën e punës në sektorin e financës në Minierën e Kromit Bulqizë.

Që nga eksperienca e parë në punë në vitin 1980 dhe deri në vitin 2002 Zj. Markeçi ka mbajtur pozicione të larta në sektorin e financës në rrethin e Dibrës duke zgjeruar eksperiencën në fushën e financës. Nga viti 2003 dhe deri në vitin 2014 Zj. Markeçi ka ushtruar profesionin e financieres pranë Bashkisë së Tiranës, duke mbajtur edhe pozicione të larta drejtuese në këtë institucion. Eksperiencën në fushën e financës e ka pasuruar dhe falë trajnimeve të shumta për menaxhimin financiar, drejtimin ekonomik të institucioneve, kontabilitetit dhe auditit të brendshëm.

Zotëron mjaft mirë gjuhën ruse. 

Malvina Ferra

Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: malvina.ferra@planifikimi.gov.al

Znj. Ferra ka kryer studimet e larta për arkitekturë në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, në Universitetin Politeknik të Tiranës. Punon pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit që prej Shkurtit 2016.  Ka bërë praktikë pranë AKPT në periudhën Korrik – Tetor 2015. Në periudhën Nëntor 2015 – Janar 2016 ka punuar si Arkitekte në studio projektimi. 

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane.

Nensi Lalaj

Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
Email: nensi.lalaj@planifikimi.gov.al

Znj. Lalaj është diplomuar pranë Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, dega Mjedis në vitin 2010. Aktualisht Znj. Lalaj është duke ndjekur programin e doktoraturës pranë Fakultetit të Gjeologji Minierave në Tiranë.

Në vitin 2017 Znj. Lalaj është licensuar si Eksperte Mjedisi nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Znj. Lalaj punon prej vitit 2017 pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në detyrën e koordinatores së projektit BRIGAID [Horizon2020].

Ka një eksperiencë 10 vjeçare si eksperte mjedisi dhe koordinatore projektesh në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo ka qënë pjesë e ekipit teknik dhe organizator për disa projekte kombëtare studimore dhe infrastrukturore.

Zotëron gjuhën angleze, italiane dhe gjermane.

Përgjegjës Sektori

Abas Kasa

Sektori i Regjistrit të Planifikimit të Territorit dhe MirëMbajtjes së Databazës - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit
Email: abas.kasa@planifikimi.gov.al

Lindur më 30 Maj 1994, në Belsh.

Studimet e larta në nivel “Bachelor” i ka kryer pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, në degën Inxhinieri Gjeoinformatike dhe  Master Profesional pranë Universitetit Polis, në degën “Planifikim Hapësinor dhe Aplikime në GIS”.

Në periudhën  Mars 2016 – Mars 2018 ka punuar në Bashkinë Belsh, si specialist GIS .

Zotëron shumë mire gjuhën Angleze.

ANISA QORRI

Sektori i Kërkimit Shkencor, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe me Akademinë - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
Email: anisa.qorri@planifikimi.gov.al

Znj. Qorri ka lindur në Elbasan, më datë 8 Qershor 1984.
Znj. Qorri punon pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT) që nga viti 2010, si specialiste në sektorin e Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe më pas si specialiste në sektorin e Planifikimit të Territorit. Gjithashtu është pedagoge e jashtme tek Fakulteti i Arkitekturës, UPT.
Znj. Qorri ka mbaruar studimet e larta për Arkitekturë, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në vitin 2008 dhe tani po vazhdon doktoraturën në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, në UPT. Është trajnuar në “Sustainable Urban Land Use Planning” nga Instituti i Bankës Botërore dhe në metodat e kërkimit, teoritë e zhvillimit urban, financa e qeverisjes vendore, strategjitë dhe instrumentat e tokës urbane dhe praktikat mjedisore vendore.
Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane dhe mesatarisht atë gjermane.

ARJON KADILLARI

Sektori i Hartimit e Zbatimit të Projekteve dhe Jetësimit të Prioriteteve - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
E-mail: arjon.kadillari@planifikimi.gov.al

Arjon Kadillari, lindur në Shkodër në Shtator 1989, ka kryer studimet e larta për Master Shkencor në Arkitekturë, në Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës. Gjithashtu ka kryer trajnim mbi Metodat e Dokumentimit të Arkitekturës Tradicionale në Kursin e 17-të të Universitetit Ndërkombëtar Veror të Prishtinës dhe CHwB Kosovë.

Z.Kadillari ka ekseriencë pune si arkitekt pranë studios ROFER Architects për periudhën Nëntor 2014- Shkurt 2015. Ka marrë pjesë në Hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore të Bashkive Durrës, Vorë, Shijak pranë studios B & L për periudhën Maj 2016- Shtator 2016.

Ndërkohë është i angazhuar në kohë të pjesëshme si specialist i pavarur në modelimin fizik të projekteve në shkallë të ndryshme ndërhyrje, në periudhën 2013 - vazhdim. Punon pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit që prej Tetorit 2018.

Zotëron shum mirë gjuhën angleze dhe mirë atë italiane dhe franceze.

Artenisa Keci

Sektori i Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email: artenisa.keci@planifikimi.gov.al

Artenisa Keçi ka lindur më 5 Dhjetor 1980, ka përfunduar studimet universitare pranë Universitetin Bujqësor të Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit për Financë-Kontabilitet. Znj.Keçi ka një eksperiecë disa vjeçare si : specialiste finance pranë kompanisë "Moto Tirana" shpk për periudhën 2009-2016.Nga 2006-2008 ka punuar si ekonomiste në kompaninë farmaceutike O.E.S. Distrimed.Për periudhën 2004-2006 ka punuar pranë kompanisë "Adrion" L.t.d. në sektorin e marketingut.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe italiane.

Besmira Caca

Përgjegjëse e Sektori i IT në AKPT - Drejtoria e-Gov e Marrëdhënieve me Institucionet/ AKSHI
Email: besmira.caca@akshi.gov.al

Znj. Besmira Caca ka lindur më 26 Shtator 1985.

Znj. Caca është përgjegjëse e Sektorit IT. Gjatë vitit 2013-2014 ka punuar pranë kompanisë Intersig. Në vitet 2009 - 2012 ka punuar si IT dhe mësuese në shkollën jo-publike “Nobel”. Në Qershor të 2007-ës dhe 2008-ës ka marrë pjesë në projektin 3-mujor të Punësimit Veror Sezonal të Studentëve, Bashkia Tiranë. Në periudhën Shkurt - Qershor të 2005-ës ka kryer praktikën mësimore pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për informatizimin e Regjistrit të Kadastrës.

Znj.Caca ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë në vitin 2009. Prej vitit 2011 vashdon studimet për Financë – Kontabilitet në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe Italiane.

Ermal Pashollari

Sektori i Mbështetjes për Hartimin e Dokumentave të Planifikimit - Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: ermal.pashollari@planifikimi.gov.al

Ermal Pashollari lindur më 31 Maj 1989, ka kryer studimet e larta në Universitetin Erciyes Turqi për Planifikim Urban dhe Rajonal dhe Master Profesional në Universitetin Polis për Planifikim Hapësinor dhe GIS.

Z.Pashollari punon pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit qe prej Shtatorit 2015.Më parë ka punuar si Asistent i Administratorit të Përgjithshëm në firmën e ndërtimit Maber Insaat për periudhën Prill-Korrik 2014. Për periudhën Mars – Qershor 2013 ka punuar pranë kompanisë Taksis Planlama Gayrimenkul Degerleme Tic.Ltd.Sti si vlerësues i pasurive të paluajtshme.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe turke, dhe mirë gjuhen italiane.

Kleida Tane

Sektori i Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore - Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimi

Znj. Tane ka lindur në Sarandë, më datë 29 shtator 1989. Znj. Tane është Specialiste/Juriste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).Gjatë vitit 2013 ka punuar pranë Agjencisë së Legalizimit,Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Tiranë. Znj. Tane ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2011.Në 2013 ka marrë titullin Master Shkencor për “E Drejtë Penale”, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës.

Është trajnuar nga Elsa Albania dhe AEGEE Tirana për të Drejtat e Njeriut (Human Rights Education).

Në vitin 2015 është çertifikuar me titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze, Italiane dhe Greke.

Mikel Tanini

Sektori i Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Dokumentave të Planifikimit - Drejtoria e Planifikimit të Territorit

Mikel Tanini, lindur më 19 Mars 1992, ka kryer studimet Bachelor në “Planifikim urban dhe territorial”  në periudhën  2011-2014, në Universitetin Politeknik të Torinos.

Z.Tanini për periudhën Nëntor 2015 – Korrik 2016 ka kryer praktikën pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe prej Gushtit 2016 punon si specialist në AKPT.

Zotëron shumë mirë gjuhën italiane dhe angleze.

Ronilda Pine

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email : ronilda.pine@planifikimi.gov.al

Ronilda Pine lindur në Tiranë më 16 nëntor 1982, ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë, dega Administrim Publik, me një eksperiencë pune disa vjecare, përkatësisht si më poshtë:

2007-2010 Banka Credins në pozicionin Shërbim Klienti

2010-2013 Plus Communication në pozicionin e Përgjegjëse dege

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe atë italiane. 

Sergio Merdani

Sektori i Mbështetjes dhe Zhvillimit të Kapaciteteve për Përdorimin e G.I.S - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit

Sergio Merdani, lindur më 31 Dhjetor 1991, Sarandë, ka përfunduar studimet e larta në Inxhinieri Gjeoinformatikë në Fakultetitn e Gjeologjisë dhe Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ka njohuri mbi programet kompjuterike si: ArcGis , QGIS, GeoServer, AutoCad, Erdas IMAGINE, MYSQL, PostgreSQL. Eksperiencën e parë profesionale e ka pasur pranë firmes Gjeo-Vjosa, ku në periudhën Shtator 2015 – Nëntor 2015 ka kryer praktikën studentore dhe më pas është punësuar si përgjegjës GIS & PHOTOGRAMMETRY.

Paralelisht i punësuar në MGC (Metropolitan Geospatial Center).

Për periudhën Janar 2017 - Mars 2017 ka punuar si menaxher rajonal në FIER pranë GEO-BRUNA në kuadër të projektit të popullimit të adresave. Aktualisht punon si përgjegjës në Sektorin e Regjistrit të Planifikimit të Territorit.

Zotëron mirë gjuhën Angleze.

Specialistë

Ani Tashi

Sektori i Mbështetjes për Hartimin e Dokumentave të Planifikimit - Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: ani.tashi@planifikimi.gov.al

Ani Tashi ka lindur në 9 Maj 2019 në Tiranë

Ajo ka përfunduar studimet e larta në nivelin “Master Shkencor” në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, në degën Urbanistikë (2013-2018).

Ekperiencën profesionale në fushën e projektimit e ka nisur si Arkitekte e punësuar në Studio Projektimi ASArchitects në Tiranë, prej Shkurt 2017 deri në Qershor 2019. Ani Tashi punon prej Nëntorit 2019 si specialiste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane.

ARIOLA GJONI

Sektori i Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore - Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimi
Email: ariola.gjoni@planifikimi.gov.al

Znj. Gjoni ka lindur në Fier, më datë 20 korrik 1991.
Znj. Gjoni është Specialiste/Juriste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë vitit 2016 ka kryer praktikën pranë Agjencisë së Planifikimit të Territorit, Tiranë.
Znj. Gjoni ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2012. Në 2014 ka marrë titullin Master Shkencor për “E Drejtë Publike”, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës.
Në vitin 2010 është çertifikuar për njohjen e legjislacionit mjedisor nga Qendra Rajonale e Mjedisit.
Në vitin 2015 është çertifikuar me titullin “Avokat” nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe Italiane.

Bledi Dimo

Sektori i Kërkimit Shkencor, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe me Akademinë - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
Email: Bledi.Dimo@planifikimi.gov.al

Bledi Dimo ka lindur në Fier më datë 02 Maj 1983.

Bledi Dimo ka përfunduar studimet e larta në vitin 2006 duke marrë titullin Inxhinier Mjedisi, pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit.

Ka punuar si ekspert mjedisi pranë Institutit të Kërkimeve Urbane duke u angazhuar në disa projekte me fokus mjedisin, qeverisjen vendore, ujin, mbetjet, shoqërinë civile, etj. Ka punuar si Inxhinier Mjedisi pranë Qëndrës së Monitorimit të Mjedisit. Gjithashtu që prej vitit 2013 është kontraktuar nga AKPT si ekspert mjedisi në projektin SPEEDY - Shared Project for Environmental Evaluation with DYnamic governance (IPA Cross-border Programme 2007-2013). Ai është ekspert i çertifikuar nga Ministria e Mjedisit për hartimin e raporteve mjedisore, auditimeve mjedisore dhe ekspertizave mjedisore.

Zotëron gjuhën angleze dhe italiane. 

Dajana Skura

Sektori i Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore - Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimi
Email: dajana.skura@planifikimi.gov.al

Znj. Skura ka lindur ne Laç me 14.10.1991.

Znj. Skura është Specialiste/Juriste pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).

Znj. Skura ka përfunduar studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2014.

Në 2016 ka marrë titullin Master  Profesional për “E Drejtë Civile”, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës. 
Gjatë vitit 2015 ka punuar si Asistente Ligjore në Institucion Financiar Jo banker.

Në vitin 2016 ka punuar Juriste në Shërbimin Përmbarimor Tiranë.

Zotëron shumë mirë gjuhën Italiane dhe Angleze .

Djelinda Canaliaj

Specialiste në Sektorin IT në AKPT - Drejtoria e-Gov e Marrëdhënieve me Institucionet/ AKSHI
Email: djelinda.canaliaj@akshi.gov.al


Znj. Djelinda Canaliaj ka lindur më datë 24 Shkurt 1980.

Znj. Canaliaj është specialiste e sektorit IT dhe të Mirembajtjes së Regjistrit në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), që nga viti 2010. Më parë ka punuar si specialiste tek Drejtoria e Post Telekomunikacionit, në Ministrinë e Transportit, Punëve Publike, Postës dhe Telekomunikacionit si dhe specialiste e shërbimeve shtesë tek Eagle Mobile dhe AMC, gjatë viteve 2004-2008. Znj. Canaliaj ka mbaruar studimet e larta në Inxhinieri Elektronike, profili Telekomunikacion, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në vitin 2004. Ajo është trajnuar në sistemin 2G, elementet e rrjetit GSM,  GRPS dhe Unix Fundamentals nga Nokia, Network+ nga Compatia, Oracle9i DB Admin Fundamentals I nga Oracle, krijimin dhe modifikimin e hartave nga GIS Albania.

Zotëron mirë gjuhën angleze dhe italiane.

Elda Bejte

Sektori i Mbështetjes për Hartimin e Dokumentave të Planifikimit - Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: elda.bejte@planifikimi.gov.al


Znj. Bejte ka lindur më 20 nëntor 1980 në Lushnje.

Znj. Bejte është specialiste në Sektorin e Sekretariatit të KKT, në Drejtorinë për Zhvillimin e Territorit, pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë viteve 2004-2013 ka punuar si arkitekte në studio të ndryshme projektimi si: studio H&N, Todini s.p.a, pranë arkitektit Maks Cuko, studio Enigma dhe pranë Institutit të Studimeve dhe Projektimeve Urbanistike. Gjatë viteve 2002-2004 ka qënë ndihmës arkitekte në disa studio. Në nëntor 2007 është pajisur me liçencën e projektimit A.0902.

Znj. Bejte ka mbaruar studimet e larta për Arkitekturë, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2004. Në 2001 ka ndjekur kursin “Arkitektura Kishtare”, pranë Kishës Ortodokse, Tiranë. Në dhjetor 2002 ka ndjekur nje kurs nga Instituti i Planifikimit Territorial i Universitetit të Ankonës dhe në korrik 2005 kursin “Zhvillimi Urban” sponsorizuar nga Fondi Egjiptian për Bashkëpunim Teknik me CIS, NIS, EIC në Kajro. Znj. Bejte ka marrë pjesë në International Research Conference of ENHR “Making cities work”, Tiranë. Në qershor 2003 është përkohësisht e pranishme në zhvillimin e punës për hartimin e “Planit Strategjik të qytetit të Lushnjës” nga Co-Plan.

Zotëron gjuhën angleze dhe italiane dhe frënge.

Eleana Beruka

Sektori i Kërkimit Shkencor, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe me Akademinë - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor

Eleana Beruka ka lindur në Gjirokastër më datë 20 Tetor 1986.

Eleana ka mbaruar studimet e larta për Arkitekturë në Universitetin Westminster në Londër. Në 2012 ka marrë titullin Master in Architecture (MArch) nga po i njëjti universitet. Ka punuar si arkitekte në studio private në Angli dhe Greqi (Jordan & Bateman Architecs, WilkinsonEyre, OKKAS studio), si dhe ka marrë pjesë në ekspozita arkitekture të organizuara nga universitetet Westminster dhe Greenwich. Gjatë kohës që ka punuar në Londër, Eleana ka  ndjekur trajnime të specializuara në fushën e menaxhimit të projekteve dhe planifikimit urban.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane dhe greke.

Elena Shehu

Sektori i Mbështetjes për Hartimin e Dokumentave të Planifikimit - Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: elena.shehu@planifikimi.gov.al

Znj. Elena Shehu ka përfunduar studimet e larta në nivelin Master Shkencor në Arkitekturë, pranë Universitetit “Epoka", i cili ofron edukim në gjuhën angleze mbi bazën e modelit të shkollave perëndimore.

Që prej përfundimit të studimeve, Znj. Shehu ka punuar pranë zyrave private të projektimit, së fundmi pranë studios së projektimit “Atelier 4”, ku ka ushtruar profesionin e arkitektes dhe planifikueses urbane dhe ka pasur rolin e udhëheqësit të projektit “Rigjenerim i integruar urban dhe turistik për Bashkitë Berat dhe Përmet”.

Gjithashtu ka qenë pjesë në grupe projektimi për objekte të ndryshme, kryesisht banimi dhe shërbimesh.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane, spanjolle dhe mesatarisht atë frënge

Erkla Canaj

Specialiste në Sektorin IT në AKPT - Drejtoria e-Gov e Marrëdhënieve me Institucionet/ AKSHI
Email: erkla.canaj@akshi.gov.al

Erkla Canaj, lindur në 4 Gusht të 1987 në Tiranë, ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Degën e Informatikës në Shtator të 2011.  

Eksperiencën profesionale në fushën e elektronikës e ka nisur para përfundimit të studimeve universitare në vitin 2008 si mësuese në shkollën 9-vjecare "Protagonistët", për të ushtruar më tej profesionin e saj deri në vitin 2013 në qëndra të ndryshme si instruktore dhe asistente teknike për programe, konfigurime dhe përpunime të ndryshme deri në Janar të 2014 kur fillon dhe punën pranë Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.  

Zotëron mjaft mirë gjuhën angleze dhe italiane. 

Ermira Bejko

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse (Arkiva) - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Ermira Bejko ka lindur në datë 02.04.1974 në Leskovik, Kolonjë.

Ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji dega Histori

dhe me pas studimet Master Profesional për Arkivistikë.

Znj. Bejko ka kryer disa trajnime kualifikuese  për arkivat dhe punën me dokumentet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave.

Nga viti 2010-2015 ka punuar në Shtypshkronjën e Letrave me Vlerë në varesi të Ministrise së Financave.

Në Qershor 2018, ka filluar marrëdhëniet e punës pranë Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, punonjëse Protokoll - Arikive.

Fjori Kllogjeri

Sektori i Regjistrit të Planifikimit të Territorit dhe MirëMbajtjes së Databazës - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit
Email: fjori.kllogjeri@planifikimi.gov.al

Fjori Kllogjeri ka lindur me 28 qershor 1992, në Gramsh.

Studimet e larta të ciklit "Bachelor" dhe "Master Profesional" i ka kryer në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave në Universitetin Politeknik të Tiranës, në degën e Inxhinieri Gjeoinformatike gjatë periudhës 2011-2017. Praktikën profesionale e ka kryer pranë kompanisë "Tetra Solutions" në Autoritetin Portual Durrës. Ka marre pjese në projektin "Popullimi dhe regjistrimi i adresave" ku ka punuar për 3 muaj si topograf pranë firmes GEO-BRUNA. Për periudhën Maj 2017-Korrik 2017 ka punuar si operator për hedhje të dhënash tek Arkiva Doganore në Portin e Durrësit në projektin "Skanim dhe digjiitalizim i dokumenteve të arkivës".  Eshtë përdorues shumë i mirë i programeve: AlphaCam,  AutoCad, QGis, ArcGIS. 

Zotëron  mire gjuhën angleze .

Glejdi Floku

Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Dokumentave të Planifikimit- Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: Glejdi.Floku@planifikimi.gov.al

Glejdi Floku, lindur më korrik 1984 në Berat, ka përfunduar studimet pasuniversitare për Arkitekturë në vitin 2008 pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Eksperiencën në punë z. Floku e ka nisur me pjesmarrjen në aktivitete të ndryshme vullnetare brenda dhe jashtë vendit me sfond social – kulturor për të vazhduar më tej pas përfundimit të studimeve me ushtrimin e profesionit si arkitekt, grafist, projektues dhe dizainer në studio arkitekture të ndryshme nga viti 2006 deri në vitin 2013. Eksperienca profesionale e z. Floku përfshin projektimin dhe përpunimin e tipologjive të ndryshme arkitektonike, dixhitalizimin e zonave arkeologjike shqiptare, përpunime të ndryshme grafike, etj.

Zotëron mjaft mirë gjuhën angleze, mesatarisht atë franceze, italiane, gjermane dhe spanjolle.

Gilberta Muça

Sektori i Mbështetjes dhe Zhvillimit të Kapaciteteve për Përdorimin e G.I.S - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit
Email: gilberta.muca@planifikimi.gov.al

Znj. Gilberta Muça ka lindur më datë 05 Prill 1992.

Znj. Muça është specialiste e sektorit të Zhvillimit të Regjistrit dhe  Mirëmbajtjes së Bazës së të Dhënave, Drejtoria e Regjistrit të Planifikimit të Territorit në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Më parë ka punuar në Bashkinë Bulqizë si specialiste e Promovimit të Turizmit  tek Drejtoria e Arsimit Turizmit Kulturës gjatë periudhës Janar 2016 - Nëntor 2017, si dhe specialiste e GIS & RIT në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Kontrollit të Projekteve, Bashkia Bulqizë gjatë periudhës Nëntor 2017 - Korrik 2019.  

Znj. Muça  ka mbaruar studimet e larta në  degën Gjeografi, Fakulteti Histori - Filologjisë në Universitetin e Tiranës, "Bachelor"  në Tetor 2010 - Korrik 2013 dhe "Master Shkencor"  Tetor 2013 - Korrik 2015.

Ajo është trajnuar në sistemin ArcGIS/ Quantum GIS, krijimin e  hartave nga ArcGIS, trajnime të tjera për Hartimin dhe shkrimin e projekteve pranë Fondacionit Ndërkombëtar CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit), hartimin dhe monitorimin e Planeve Vendore pranë AKPT, përdorimin e sistemit e- leje pranë AZHT.  Zotëron  gjuhën angleze.

Ina Brata

Specialiste në Sektorin e Mbështetjes për Hartimin e Planeve Vendore - Drejtoria e Planifikimit Vendor
E-mail: ina.brata@planifikimi.gov.al

Lindur në Tiranë, ka kryer studimet për Planifikim Urban në Fakultetin e Planifikimit Urban në Universitetin Polis (2011-2016). Gjithashtu po ndjek një master profesional part time për Politikat e Strehimit mbështetur nga IHS Erasmus.

Për periudhën Gusht 2016 - Maj 2017 ka punuar në NGO-në lider në Shqipëri e rajon, Co-Plan, Instituti për Zhvillim e Habitatit si planifikuese urbane.

Për periudhën dhjetor 2015 - qershor 2016 ka punuar në Universitetin Polis si planifikuese urbane.

Ka marrë pjesë në projekte: Connecting city spaces, Kwiatkowskiego route in Gdynia_ Gdansk University of Technology Poland (qershor – korrik 2014); Përgatitja e Planeve Operacionale të Bashkisë Belsh, Peqin, Gramsh (shtator – dhjetor 2015);Zhvillimi hapësirave urbane me pjesëmarrjen e komunitetit ‘Xhepat urbane’ (shtator – tetor 2014).

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe mirë atë Italiane

Iris Papa

Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Dokumentave të Planifikimit- Drejtoria e Planifikimit të Territorit

Znj. Papa ka lindur më 14 Qershor 1985 në Tiranë. Znj. Papa është specialiste në Sektorin e Sekretariatit të KKT-së, në Drejtorinë për Zhvillimin e Territorit, pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT). Gjatë vitit 2008-2009 ka punuar në Agjencinë e Legalizimit (ALUIZNI) si specialiste në Sektorin e Urbanizimit. Në vitet 2008-2013 ka punuar si arkitekte në studion e projektimit “A-U-A Studio” në Tiranë. Gjatë kësaj periudhe ka qënë bashkëautore tek: Studimi Territorial i Rajonit të Vorës dhe Plani rregullues i qytetit Vorë, Masterplani i Komunës Zejmen - Kolsh - Shën Koll, PPV i Komunës Dajt, PPV i Komunës Berzhite, PPV i Komunës Ndroq dhe autore e Planit rregullues të fshatit Zejmen.  Gjithashtu ka qënë autore e disa vilave banimi, projektimeve urbane dhe interiereve.

Znj. Papa ka mbaruar studimet e larta për Arkitekturë, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, në vitin 2010. Znj. Papa ka marrë pjesë në workshopin mbi“Dizenjimin dhe integrimin e sistemeve solare termale në ndërtesat ekzistuese dhe të reja” organizuar nga UNDP në bashkëpunim me Universitetin Epoka, në kuadër të projektit “Shqipëria nën transformimin e tregut të ngrohjes diellore globale të ujit dhe forcimit të iniciativave” dhe në Konferencën e parë ndërkombëtare mbi Arkitekturen dhe Dizajnin Urban organizuar nga Universiteti Epoka.

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane dhe mesatarisht atë frënge.

Jakup Reka

Shofer, Sektori i Shërbimeve - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email: jakup.reka@planifikimi.gov.al 

Jakup Reka, lindur në Qershor të 1961 në Berat, ka ndjekur studimet në Shkollën e Mesme Profesionale Mekanike në vitet 1983 – 1988.

Z. Reka fillon punë pranë Ndërmarrjes së Banesave në Berat në vitin 1985 për të vazhduar më pas në vitin 1987 punë në Turizëm Berat deri në vitin 1993. Në Korrik të 2010 punësohet pranë Repartit Ushtarak 1320 si specialist mirëmbajtje deri në vitin 2012 kur fillon punë pranë Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Zotëron patentë të klasit B,C dhe D me afat deri në vitin 2021. 

Klaudia Reçi

Sektori i Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Email: klaudia.reci@planifikimi.gov.al

Znj. Klaudia Reçi ka lindur më 26 Dhjetor 1995.

Znj. Reçi ka mbaruar studimet Bachelor për Financë në Fakultetin e Ekonomise, Universiteti i Tiranës. Gjatë 2018-2020 ka kryer studimet Master në Financë, Kontabilitet dhe Auditim në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Znj. Reçi është Specialiste Finance pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).

Gjatë vitit 2019-2020 ka punuar si specialiste finance në kompaninë “Hysa Group Sh.P.K”.

Në 2018-2019 ka punuar si financiere në kompaninë  “United Albanian Breweries Sh.P.K”.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze.

Marcela Albrahimi

Sektori i Financës - Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Znj. Albrahimi ka lindur më 9 Qershor 1981. 

Znj. Albrahimi ka punuar në Union Bank, dega Shallvare gjatë vitit 2012 dhe në Societe Generale Albania, dega Librazhd, në fillim si Kryearkëtare dhe më pas në Shërbim klientele dhe gjatë viteve 2008-2010 si As/Drejtore dege, CRM Retail. Znj. Albrahimi është trajnuar në programin Financa 5, pranë kolegjit Harry Fultz si dhe ka marrë pjesë në shumë seminare trajnimi nga banka për çdo projekt të ri.

 

Znj. Albrahimi zotëron shumë mirë gjuhën angleze, italiane dhe mesatarisht atë frënge.

Megelina Dajti

Sektori i Mbështetjes dhe Zhvillimit të Kapaciteteve për Përdorimin e G.I.S - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit

Znj. Dajti ka lindur më 17 Qershor 1992.

Znj. Dajti ka punuar operatore tek Tregi Marketing. Znj. Dajti ka mbaruar Inxhinieri “Gjeomatike”, në Universitetin Politeknik të Tiranës, në vitin 2013. Është përdoruese e mirë e programeve ArcGIS dhe Autocad, Autocad Land. Gjithashtu njeh programet Java, C++ dhe Html.

Zotëron gjuhën angleze. 

Pegi Shima

Sektori i Hartimit e Zbatimit të Projekteve dhe Jetësimit të Prioriteteve - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor
Email: pegi.shima@planifikimi.gov.al 

Pegi Shima, lindur më 7 Shkurt 1993, diplomuar në Programin e Integruar të studimeve të ciklit të dytë (Master i Shkencave) në Arkitekturë dhe Dizajn Urban, në Universitetin Polis. 

Gjatë periudhës studentore në vitet 2011-2016 ka kryer një internship në Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, si pjesë e grupit të punës në hartimin e planeve operative të zhvillimit lokal (POZHL) për njësitë e sapo formuara të qeverisjes Vendore (NJQV) të Belshit.

Gjithashtu ka një experiencë një vjecare si arkitekte dhe grafik dizajner në kompaninë e ndërtimit Kontakt. Në 1 Mars 2017 punësohet pranë Agjencisë Tirana Parking, një institucion në varësi të Bashkisë së Tiranës deri në 31 Tetor 2019, kur fillon punë pranë Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Zotëron mirë gjuhën angleze. 

Rakela Dajko

Sektori i Legjislacionit, Asistencës Juridike dhe Informimit - Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimi
Email: rakela.dajko@planifikimi.gov.al

Znj. Dajko ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë pranë  Universitetit Europian të Tiranës, e diplomuar me Diplomë të Nivelit të Parë (Bachelor), në vitin 2012, dhe në vitin 2014 është diplomuar me Diplomë e Nivelit të Dytë (Master Shkencor), në degën “E drejtë Publike Biznesi”.

Në vitin 2016 deri në korrik 2020 ka qënë e punësuar si asistente juriste pranë një studio ligjore me seli në Tiranë.

Në vitin 2012 ka kryer intership pranë institucionit të Avokatit të Popullit.

Në vitin 2014 është certifikuar nga Qendra Europiane e të Drejtave të Njeriut Tiranë për pjesëmarrjen në koferencën për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri.

Në vitin 2015 është certifikuar nga Qendra AIRE & Civil Rights Defenders për prezantimin e databazës së të drejtave të njeriut në gjuhët e rajonit të Ballkanit.

Në vitin 2018 ka qenë pjesëmarrëse në koferencën e zhvilluar pranë European Court of Human Rights Strasbourg, Francë.

Në vitin 2019 është certifikuar nga Qendra ALTRI, QSHPLI & Save the Children dhe Qendra Europiane e të Drejtave të Njeriut Tiranë për pjesëmarrjen në trajnimin me temë “Rritja e aksesit të qytetarëve në drejtësi përmes edukimit ligjor të publikut.

Zotëron shumë mirë gjuhën Angleze dhe mesatarisht atë Italiane.

Rezarta Laçi

Sektori i Legjislacionit, Asistencës Juridike dhe Informimit - Drejtoria Juridike, Burimeve Njerëzore dhe Informimi

Znj. Rezarta Laçi ka lindur më datë 27 Tetor 1981.

Znj. Laçi është juriste në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT), që nga viti 2010. Gjatë viteve 2004-2007 ka qënë specialist në sektorin e Privatizimit të Telekomunikacionit dhe Elektroenergjisë, në drejtorinë e Privatizimit të Sektorëve Strategjikë dhe më pas kryetare e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë “Qymyrguri Priske”, pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjetikës. Në sektorin privat ka punuar si juriste në studion e projektimit “Enigma” dhe si asistente avokate pranë studios ligjore “Samarxhi”. Znj. Laçi ka mbaruar studimet e larta për Jurisprudencë, në Universitetin e Tiranës, në vitin 2003. Në Dhjetor 2004 ka marrë titullin Avokate. Aktualisht ndjek masterin professional në të Drejtën Publike, në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës. Znj. Laçi është trajnuar për Kuadrin Ligjor te Biznesit, Ligjet tregtare në fushën e privatizimit, Mbrojtjen e konsumatorit, Planifikimin e qëndrueshëm të politikave të përdorimit të tokës dhe në Planifikimin hapsinor dhe menaxhimin e tokës.

Zotëron shumë mirë anglishten, italishten dhe frëngjishten.

Ridiena Sulaj

Sektori i Monitorimit të Zbatimit të Dokumentave të Planifikimit- Drejtoria e Planifikimit të Territorit
Email: ridiena.sulaj@planifikimi.gov.al

Ridiena Sulaj, lindur në Fier, ka kryer studimet e larta në nivelin “Master Shkencor” pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, në degën Arkitekturë-Urbanistikë (2012-2017). Gjatë periudhes Janar-Prill 2018 ka kryer praktikën e punës me kohë të plotë pranë AZHT, ku më pas është punësuar si Specialiste në Sektorin e Çertifikatës së Përdorimit. Drejtoria e Monitorimit të Zhvillimeve në Territor në periudhen Maj-Nëntor 2018.

Në periudhën Shkurt-Shtator 2019 ka punuar si asistente në projektin “BRIGAID”

Zotëron shumë mirë gjuhën angleze dhe greke.

Shpend Balilaj

Sektori i Regjistrit të Planifikimit të Territorit dhe MirëMbajtjes së Databazës - Drejtoria e G.I.S pë Planifikimin e Territorit
E-mail: shpend.balilaj@planifikimi.gov.al

Shpendi Balilaj, lindur më  13 Janar 1991 në Vlorë, ka kryer  studimet për Planifikim Urban në Fakultetin e Planifikimit Urban në Universitetin Polis. (Shtator 2009 – Korrik 2014). Gjithashtu zotëron dhe nje diplomë në degën e Financës në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës (Shtator 2011 - Korrik 2015). Ka njohuri mbi programet kompjuterike si: Paketa Adobe, CorelDRAW, AutoCad, Arc GIS etj. Për periudhën Mars 2014 – Janar 2015 ka kryer praktikën studentore pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Territorit. Nga periudha Janar 2015 punon si specialist pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Zotëron mirë gjuhët Anglisht dhe Italisht

Taulant Dano

Sektori i Kërkimit Shkencor, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe me Akademinë - Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor

Z. Taulant Dano, lindur në Dhjetor 1973, ka përfunduar studimet universitare në “G. D’Annunzio” Pescara të Italisë dega arkitekturë duke u regjistruar edhe në regjistrin kombëtar të arkitektëve në Shqipëri dhe Itali. Në vitin 2006 merr edhe titullin doktor në Arkitekturë.

Me një eksperiencë të gjatë në fushën e arkitekturës, Z. Dano ka ushtruar profesionin si projektues, planifikues urban dhe zbatues që pas përfundimit të studimeve universitare, si në Itali ashtu edhe në Shqipëri.

Si pjesmarrës në mjaft grupe pune dhe projekte të rëndësishme në fushën e planifikimit, Z. Dano ka kryer edhe rolin e drejtuesit. Bashkëpunimi dhe organizimi i projekteve të ndryshme italo – shqiptare ka rezultuar mjaft i frytshëm dhe ka rritur kompetencat organizative të Z. Dano si në fushën e projektimit ashtu edhe në atë të zbatimit.

Zotëron mjaft mirë gjuhën italiane dhe mesatarisht atë angleze

Valbona Malaj

Sekretare e Drejtorit të Përgjithshem
Email: Valbona.Malaj@planifikimi.gov.al

Znj.Valbona Malaj ka lindur në Tiranë në datë 15.09.1970. Znj.Malaj është punësuar pranë Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, në pozicionin e Sekretares së Drejtorit të Përgjithshën të AKPT-ës.

Ka mbaruar studimet e larta  për Inxhiniere Pasuruese, në Fakultetin e Gjeologji Minierave, Universiteti Poloteknik i Tiranës, në vitet 1985-1994. Në periudhen e viteve 1997-2000, ka punuar pranë ZRPP-ës në qytetin e Tiranës.

Ka njohuri në gjuhen italiane, greke dhe pjesërisht në gjuhen angleze.