Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Turizmi

Ligji për Turizmin përcakton ndër të tjera dhe parimet e planifikimit të zhvillimit të turizmit, të cilat hartohen në përputhje me Planin e Përgjithshëm Kombëtar, procedurën e caktimit të zonave me përparësi zhvillimin e turizmit, përgatitjen dhe përmbajtjen e planit kombëtar sektorial të turizmit si dhe procedurën e hartimit të planit të zonave me përparësi zhvillimin e turizmit.