Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Hartat bazë të territorit

1. Harta e Hidrografisë

2. Harta e Kufijve Administrative-Territoriale

3. Harta e Agrikulturës

4. Harta e Përdorimit të Tokës

5. Harta e Transportit 

6. Harta e Zonave të Mbrojtura

7. Harta e Zonave të Urbanizuara

8. Harta e Rreziqeve Mjedisore

 

Informacioni mbi hartat e mësipërme mund të aksesohet Këtu