Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Njoftime për mbledhje KKT-je

Njoftime punësimi

Trajnime

Njoftime Punësimi

Drejtor në Drejtoria e Projekteve dhe Kërkimit Shkencor

AFATI I FUNDIT: MBYLLUR

AFATI I FUNDIT: MBYLLUR

AFATI I FUNDIT:  MBYLLUR

AFATI I FUNDIT:MBYLLUR