Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Bashkëpunime

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka bashkëpunim me shumë partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Gjatë aktivitetit të saj AKPT ka qenë partnere në shumë aplikime për projekte në programe të ndryshme, si psh:

  • Horizon 2020
  • IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme
  • Interreg Adrion Programme
  • Interreg IPA CBC Programme
  • IADSA, etj.

Ndër aplikimet e bëra në këto programe janë fituar dy projekte ku AKPT është partnere:

  • “BRIGAID” - BRIdging the Gap Innovations in Disaster Resilience (2016-2020)
  • “Speedy” - Shared Project for Environmental Evaluation with DYnamic governance (përfunduar në 2016)