Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Lezhë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SHGJ-UB-029

Ju bëjmë me dije se Bashkia Lezhë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SHGJ-UB-029.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lezhë ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Kavajë: Ndërmarrja e Nismës për hartimin e PDV-së për Njësinë Strukturore G1-AR4-01, G1-A22-01, G1-Ar2-07, K2-AR1-02,K1-A41-05,K2-A22-03

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka ndërmarrë Nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G1-AR4-01, G1-A22-01, G1-Ar2-07, K2-AR1-02,K1-A41-05,K2-A22-03


Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.


Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al