Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Përfundoi maratona e konsultimeve me institucionet publike, të nivelit qendror e vendor, i Platformës së Monitorimit të zbatimit të dokumenteve të planifikimit të territorit

Përfundoi maratona e konsultimeve me institucionet publike, të nivelit qendror e vendor, i Platformës së Monitorimit të zbatimit të dokumenteve të planifikimit të territorit.
Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve për inputin e tyre në diskutime.
Faleminderit grupit të punës në AKPT për produktin dhe angazhimin.
Faleminderit GIZ për mbështetjen teknike.

Kjo platformë, e cila u hartua me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, do të sigurojë nëpërmjet të dhënave të përditësuara dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet vendore dhe qendrore të planifikimit, një mjet që do të ndihmojë në zhvillimin e planifikimit inteligjent në vend. AKPT prezantoi fazën aktuale të dokumentit të Platformës së Monitorimit, së bashku me limitet dhe mundësitë e kësaj platforme. 

BRIGAID/AKPT- Komunitet inovatorësh, koncepti dhe zgjidhja e tij në Shqipëri

Projektit BRIGAID ka për qëllim e tij kryesor përthithjen e inovacioneve me fokus përballjen, lehtësimin për kapërcimin e fatkeqësive natyrore: Përmbytje, Thatësirë dhe Moti Ektrem.

Paralel me punën e identifikimit dhe grumbullimit të ideve inovatore  lind nevoja për krijimin dhe menaxhimin e të ashtuquajturës “Komunitet inovatorësh” i cili nuk është veçse përshtatje e komunitet të praktikës.

Inovacioni është një terminologji mjaft e gjerë, sfida e menaxhimit të sistemit të inovacionit ka evoluar nga menaxhimi i produktit dhe procesit të bazuar në teknologji në atë të krijimit dhe mirëorganizmit të rrjetit të të menduarit dhe të vepruarit në ekosistem aktorësh, institucionesh dhe kërkuesish shkencor për të zhvilluar më tej ide inovatore.

AKPT si partnere e këtij projekti por edhe si iniciatore e komunitetit të inovatorëve në Shqipëri ka dhënë kontributin e saj në krijimin dhe mbarëvatjen e punës së komunitetit të inovatorevë në Shqipëri. Aktivitetet që janë zhvilluar tashmë dhe ato që priten të zhvillohen në vazhdim kanë ndër të tjera qëllimin e mbrojtjes dhe zhvillimit të këtij ekosistemi.

Nuk keni qënë të vëmendshëm për aktivitete dhe angazhimet tona në këtë projekt?

Liderët e paketave të punës së projektit e kanë përmbledhur këtë angazhim në një seksion të dedikuar në faqen zyrtare të projektit.

Ju ftojmë ta ndiqni!

https://brigaid.eu/coi-in-albania/

Lind Akademia e 100 Fshatrave

Nënshkruhen Memorandumet e Bashkëpunimit mes MBZHR, AKPT dhe Universiteteve

Në Sallën e Hartave në Kryeministri u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Bashkëpunimit për Programin “100 Fshatrat” ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe institucioneve publike dhe private të Arsimit të Lartë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomisë; Universiteti Politeknik i Tiranës; Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti Epoka, Fakulteti i Arkitekturës dhe i Inxhinierisë; Universiteti Polis, Fakulteti i Arkitekturës dhe Dizajnit, Fakulteti i Planifikimit të Mjedisit dhe Menaxhimit Urban; Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale.

Fragment nga fjala e Kryeministrit:

Është një hap i rëndësishëm firmosja e një memorandumi bashkëpunimi me universitetet që u përmendën më parë, për të bërë të mundur krijimin e një rrjeti ndërveprimi mes institucioneve shtetërore, ministrive dhe agjencive të përfshira në Programin e Rilindjes Rurale dhe pedagogëve dhe studentëve të këtyre universiteteve, që do të sjellin një fuqi të madhe dhe një vlerë të rëndësishme të shtuar në një proces, i cili ka domosdoshmërinë e të qenit i shpejtë, i thellë dhe i saktë.

Dua të falënderoj në mënyrë të posaçme Koordinatoren Kombëtare të Programit dhe Drejtoren e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit për sforcon e tyre për t’i mbledhur bashkë këto gjëra. Ministria e Bujqësisë është Ministria lider në këtë proces. Tre ministritë e tjera janë pjesë e këtij procesi. E gjithë qeveria është e fokusuar në këtë proces.

Po ashtu u jam mirënjohës të gjithë përfaqësuesve të lartë të universiteteve, këtu të pranishëm, i bindur që sëbashku do të mund të mësojmë nga njëri-tjetri dhe mbi të gjitha, sëbashku do mund të japim një produkt, i cili do të jetë një vlerë e shtuar në ekonomi, një vlerë e shtuar në fuqizimin e kohezionit social në zona ku kohezioni social duket sot i pamundur dhe një vlerë e shtuar në hartën turistike të Shqipërisë. Kemi një hartë turistike të shfrytëzuar në bregdet, të shfrytëzuar në disa qytete me trashëgimi kulturore të fortë, të zhvilluar pjesërisht në pak pika të Shqipërisë malore, ndërkohë që kemi një hapësirë pafundësisht me potenciale të jashtëzakonshme dhe tërësisht të pashfrytëzuar në të gjithë pjesën tjetër.

Kam bindjen se sa më shumë të zgjerojmë hapësirën e shfrytëzuar të Shqipërisë turistike, aq më shumë do të kemi familje dhe komunitete që do të kuptojnë se në këtë vend nuk është pasuria, por është dija pengesa jonë kryesore. Nuk na mungon pasuria, na mungojnë rrugët e dijes. Kjo Akademi është një rrugë e re e dijes që iu vihet në dispozicion njerëzve e familjeve të zakonshme dhe do të ndihmojë shumëkënd të mësojë jo vetëm sesi të bëjë më mirë, më shpejt dhe më me sukses aplikimet për të marrë financime për prodhimin bujqësor e blegtoral, jo vetëm sesi të aplikojë për të transformuar shtëpinë në një bujtinë apo për të ndërtuar një agroturizëm, por mbi të gjitha sesi të shikojë të ardhmen aty ku është toka e prindërve”.

Takime konsultative me autoritetet vendore të planifikimit mbi Platformën e Monitorimit për zbatimin e Dokumenteve të Planifikimit të Territorit

Gjatë këtij muaji do të zhvillohen takimet konsultative me autoritetet vendore të planifikimit mbi Platformën e Monitorimit për zbatimin e Dokumenteve të Planifikimit të Territorit, të hartuar me mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Qëllimi kryesor i këtyre takimeve është konsultimi dhe ndarja e fazës aktuale të dokumentit me autoritetet vendore, si edhe diskutimi mbi limitet dhe mundësitë e kësaj Platforme për të përmbushur objektivat strategjikë të zhvillimit të qëndrueshëm. Rakordimi mes palëve pjesëmarrëse, mbi të dhënat që synohen të mblidhen nga kjo platformë, ka si objektiv final përmirësimin e punës së përditshmë të institucioneve tona në vendimmarrjet strategjike, orientimin e politikave mbështetëse nga qeverisja qendrore, eficiencën e vendimarrjeve në nivel vendor, orientimin e projekteve rajonale dhe më gjerë, mbështetur në të dhëna të qarta e të përditësuara rreth zhvillimeve në territor.

Takimet do të vijojnë si më poshtë:

  • Në datën 10 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Shkodër, Lezhë, Kukës, Durrës, Tiranë, Dibër, si edhe përfaqësues nga AZHR 1 dhe AZHR 2
  • Në datën 12 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Elbasan, Berat, Korçë, si dhe përfaqësues nga AZHR 3;
  • Në datën 17 korrik do të zhvillohen takime me përfaqësues të bashkive nga qarku Fier, Vlorë, Gjirokastër, si dhe përfaqësues nga AZHR 4;