Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH018/1.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkoder ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH018/1.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkoder, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Konispol : Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore KO.UB.2.236

Ju bëjmë me dije se Bashkia Konispol ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KO.UB.2.236.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Konispol , ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore TR/520_3 dhe TR/520_4

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kodd TR/520_3 dhe TR/520_4.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.