Ju bëjmë me dije se Bashkia Pogradec ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod PG_UB_S1_11/1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Pogradec, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al