Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/573

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.