Ju bëjmë me dije se  bashkia Kamëz ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A1_14/464.  

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al