Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A1_14/464. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al