Ju bëjmë me dije se Bashkia Tirane ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/326_3. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.   

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tirane, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al