Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkoder ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH018/1.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkoder, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.