Duke filluar nga data 27 Tetor dhe për dy javë në vazhdim, në 60 fshatra, pjesë të akademisë 100+ Fshatrat, do të zhvillohen dëgjesa me banorët e zonës me qëllim prezantimin e draft modeleve të zhvillimit dhe projekt-propozimet konkrete.

Takimet do të zhvillohen nga grupet e punës përkatëse për cdo LOT dhe do kenë një kalendar si më poshtë:

LOT 6

Shesh – 2 Nëntor

Pezë – 2 Nëntor

Pëllumbas – 3 Nëntor

Shëngjergj – 4 Nëntor

LOT 7

Marikaj – 30 Tetor

Laknas – 31 Tetor

Prezë – 5 Nëntor

Radë – 7 Nëntor

LOT 8

Gërmenj – 27 Tetor

Vilë Bashtovë – 28 Tetor

Karpen – 29 Tetor

Gjepalaj – 30 Tetor

Metallaj – 30 Tetor

Shënavlash – 31 Tetor

LOT 9

Dardhë – 5 Nëntor

Rrajcë – 7 Nëntor

Gjinar – 8 Nëntor

Shushicë – 9 Nëntor

LOT 10

Seferan – 5 Nëntor

Kozarë – 6 Nëntor

Malas Breg – 7 Nëntor

Shtërmen – 8 Nëntor

Pajovë – 9 Nëntor

LOT 11

Sotirë – 5 Nëntor

Kapinovë – 7 Nëntor

Blezenckë – 8 Nëntor

Roshnik – 9 Nëntor

LOT 12

Zvirinë – 28 Tetor

Zaroshkë – 29 Tetor

Gurras – 30 Tetor

Tushemisht – 31 Tetor

Lin – 1 Nëntor

LOT 13

Drenovë – 29 Tetor

Boboshticë – 30 Tetor

Dardhë – 31 Tetor

Voskopojë – 1 Nëntor

LOT 17

Peshtan – 1 Nëntor

Peshtan – 2 Nëntor

Maleshovë – 3 Nëntor

Kosinë – 4 Nëntor

Leusë – 5 Nëntor

LOT 18

Dhoksat – 2 Nëntor

Dhoksat – 3 Nëntor

Zhulat – 4 Nëntor

Nivicë – 5 Nëntor

Roshnik – 7 Nëntor

LOT 19

Labovë – 3 Nëntor

Nepravishtë – 4 Nëntor

Antigone – 5 Nëntor

Sotirë – 6 Nëntor

LOT 21

Lukovë – 27 Tetor

Vuno – 28 Tetor

Kuç – 29 Tetor

Kuç – 30 Tetor

Dhërmi – 31 Tetor

LOT 22

Mesopotam – 10 Nëntor

Rusan – 10 Nëntor

Çukë – 11 Nëntor

Mursi – 11 Nëntor