Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Shkodër: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore SH026.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH026.UB.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Lushnje: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore 1/1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Lushnje ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lushnje, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.