Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Fier dhe Komuna Qendër, Qarku Fier

NumërNr. 16
Datë

10-05-2013

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Ndërvendor , Bashkia Fier dhe Komuna Qendër , Qarku Fier

Bashkëngjitje


Vendimi nr 16 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor