Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Bulqizë

Numri:

Nr. 12

Data:

07-03-2014

Tipi:

Dokument

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Bulqizë 

Bashkengjitje:

Harta e përdorimit të tokës

Vendimi nr 12 KKT dt 07.03.2014

Harta e rrjetit rrugor