Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Kamëz

Numër

Nr. 8

Datë

20-12-2012

Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimit

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Kamëz

Bashkëngjitje

Vendimi nr 8 KKT dt 20.12.2012

Harta e përdorimit të tokës Kamëz

Harta e rrjetit rrugor Kamëz