Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Kamëz

NumërNr. 8
Datë

20-12-2012

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Kamëz
Bashkëngjitje


Vendimi nr 8 KKT dt 20.12.2012.pdf

Harta e përdorimit të tokës Kamëz

Harta e rrjetit rrugor Kamëz