Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Zagorie, Qarku Gjirokastër

Numri:

Nr. 29

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e planit të përdorimit të tokës, Komuna Zagorie, Qarku Gjirokastër 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 29 KKT dt 10.05.2013