Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Bërxull, Qarku Tiranë

Numër

Nr. 15

Datë

10-05-2013

Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimit

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor, Komuna Berxull, Qarku Tiranë

Bashkëngjitje

Vendimi nr 15 KKT dt 10.05.2013