Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Synej, Qarku Tiranë

Numri:

Nr. 15

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Komuna Synej , Qarku Tiranë 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 15 KKT dt 04.07.2013