Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Synej, Kalaja e Turrës

Numër

Nr. 10

Datë

01-06-2012

Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimit

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku Tiranë

Bashkengjitje

Vendimi nr 10 KKT dt 01.06.2012