Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Synej, Kalaja e Turrës

NumërNr. 10
Datë

01-06-2012

Kategori
Statusi

Në fuqi

Institucioni i aprovimitKëshilli Kombëtar i Territorit
PermbledhjePër miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor , për zonën "Kalaja e Turrës" ,sipërfaqe 700ha ,me investitor shoqërinë "Finsek" L.t.d ,Komuna Synej , Qarku Tiranë
Bashkengjitje

Vendimi nr 10 KKT dt 01.06.2012.pdf