Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Bashkia Mamurras, Qarku Lezhë

Numri:

Nr. 24

Data:

10-05-2013

Tipi:

Dokument

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor , Bashkia Mamurras , Qarku Lezhë 

Bashkengjitje:


Vendimi nr 24 KKT dt 10.05.2013

Harta e përdorimit të tokës

Harta e rrjetit rrugor