Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

Vendim KKT për miratimin e IPV, Komuna Ishëm, Qarku Durrës

Numri:

Nr. 13

Data:

04-07-2013

Tipi:

Dokument

Statusi:

Në fuqi

Institucioni i aprovimit:

Këshilli Kombëtar i Territorit

Permbledhje

Për miratimin e Instrumentit të Përgjithshëm Vendor, Komuna Ishëm, Qarku Durrës 

Bashkengjitje:

Vendimi nr 13 KKT dt 04.07.2013

Harta e rrjetit rrugor

Harta e përdorimit të tokës