Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Himarë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore HI.UB.13.437

Ju bëjmë me dije se Bashkia Himarë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod HI.UB.13.437.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Himarë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Shkodër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore SH028.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH028.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.