Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Shkodër: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore SH010.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH010.UB

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Fier: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore 1/221

Ju bëjmë me dije se Bashkia Fier ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/221.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Fier, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.