Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Kavajë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore G1-S1-08

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  G1-S1-08.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore FA/104 dhe FA/104_1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  FA/104 dhe FA/104_1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.