Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Kamëz: Miratohet PDV-ja e Njësisë StrukturoreKZ_UB_A2_14/145

Ju bëjmë me dije se  bashkia Kamëz ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/145.  

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al  

Bashkia Kamëz: Miratohet PDV-ja e Njësisë StrukturoreKZ_UB_A2_14/98

Ju bëjmë me dije se  bashkia Kamëz ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/98.  

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al  

Bashkia Kamëz: Miratohet PDV-ja e Njësisë StrukturoreKZ_UB_A2_14/97

Ju bëjmë me dije se  bashkia Kamëz ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/97.  

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.  

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al