Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Lushnje: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore 1/1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Lushnje ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lushnje, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.