Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Gjirokastër: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore Z.E.1.1.

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.1.1.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Gjirokastër: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore Z.E.2.2.

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.2.2.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.