Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Korçë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.