Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Krujë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore FK-UB-099

Ju bëjmë me dije se Bashkia Krujë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FK-UB-099.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Krujë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Gjirokastër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore Z.E.2.2

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.2.2.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Gjirokastër: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore Z.E.1.2

Ju bëjmë me dije se Bashkia Gjirokastër ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod Z.E.1.2.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Gjirokastër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.