Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Kuçovë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore 4/104

Ju bëjmë me dije se Bashkia Kuçovë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 4/104.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kuçovë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Fier: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore 1/49

Ju bëjmë me dije se Bashkia Fier ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/49.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Fier, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.