Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Shkodër: Miratohet rishikim i PDV-së për Njësinë Strukturore SH010.UB

Ju bëjmë me dije se Bashkia Shkodër ka miratuar dokumentin e rishikimit të Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod SH010.UB.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Shkodër, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.