Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Festa e Ullirit dhe Dëgjesa me Komunitetin e Lukovës për Projekt-Idetë e Zhvillimit

Bashkia Himarë, në bashkëpunim me GIZ, organizoi ditën e Shtunë në Lukovë, Olive Fest, të shqipëruar “Festa e Ullirit”.

Festa u shoqërua me disa aktivitete paralele, si konkursi i vjeljes së ullirit, miksimi dhe degustimi i vajit, panairi i produkteve vendase me bazë ulliri, etj. Festa shërbeu për t’u paraqitur banorëve një shembull të suksesshëm të shfrytëzimit të potencialit të fshatit të tyre dhe për të treguar vlerat e produktit të ullirit përtej përdorimit klasik në kuzhinë.

Në festë ishin të pranishëm edhe stafi i AKPT-së që punon për Planin e Detajuar të Lukovës - Atelier Lukova, Grupi i Punës së Akademisë 100+ Fshatrat - lot 21, si edhe Koordinatorja Kombëtare e Programit “100 Fshatrat”, të cilët sollën në festë punën për modelin e zhvillimit të Lukovës.

Dita e Festës së Ullirit, e cila mblodhi rreth vetes vizitorë të shumtë, si edhe shumë banorë të Lukovës, u përdor edhe si platformë për prezantimin e projekt-ideve për zhvillimin e Lukovës dhe për diskutim me pjesëmarrësit.

Në mbyllje, pjesëmarrësit u ftuan për një shëtitje informuese me ndalesa në pikat kyçe dhe më tërheqëse të fshatit, ku grupi i Atelier Lukova pati mundësinë të shpjegonte projekt-idetë e propozuara për to. Secila ide u materializua në banera outdoor, të cilët do të qëndrojnë në hapësirat e Lukovës për disa ditë, për të tërhequr vëmendjen dhe informuar të gjithë banorët e Lukovës.

Olive Fest është një organizim që vjen për herë të parë në Lukovë dhe synon të kthehet në traditë të përvitshme prej banorëve vendas me qëllim ofrimin e një produkti turistik gjithëvjetor.

Akademia 100+ Fshatrat: Workshopi #2 i Adakemisë 100+ Fshatrat

Në datat 23 dhe 25 Tetor, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në kuadër të Programit “100 Fshatrat”, organizoi workshopin #2, me pjesëmarrjen e 13 grupeve të punës nga 3 universitete partnere, përfaqësues të institucioneve publike pjesë e Programit 100 Fshatrat, akademikë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës, Universiteti i Durrësit, Dega Marketing, si edhe ekspertë të tjerë të ftuar për të dhënë kontributin e tyre për modelet e zhvillimit të 100+ fshatrave.

Workshopi 2-ditor i Akademisë 100+ Fshatrat vjen në vijim të punës së nisur në muajin Gusht 2018 për hartimin e modeleve të zhvillimit të Fshatrave, në bashkëpunim të ngushtë me stafet akademike dhe studentore të Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Polis, Universiteti Epoka, Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

Objektivi kryesor i këtij workshopi ishte njohja me draftet e para të modeleve të zhvillimit të fshatrave dhe projekt-propozimet konkrete, dhe po ashtu konsultimi tematik i tyre me të gjithë aktorët pjesëmarrës.

Krahas prezantimeve, të cilat u transmetuan ‘live’ në kanalin Shqipëria2030/AKPT, u zhvilluan edhe tryeza të rrumbullakëta për diskutime sipas temave të veçanta, me kontributin e specialistëve të fushave nga institucionet publike përkatëse dhe universitetet.

Temat kryesore që u diskutuan ishin:

  • Kultura / Etnografia / Historia

  • Natyra / Mjedisi

  • Ekonomia / Turizëmi / Marketingu

  • Bujqësia-Blegtoria / Produktet Lokale / Ushqimi

Workshop #2 për 8 grupet e tjera të Akademisë 100+Fshatrat do të zhvillohet në datën 9 Nëntor, pranë Universitetit Polis, ku grupet e punës së ngritura pranë këtij universiteti do të kenë një proces të ngjashëm prezantimesh dhe diskutimesh.

Planet e Përgjithshme Vendore: Lidhen kontratat dhe nis puna për Planet e Përgjithshme Vendore të 16 Bashkive të fundit

Në datën 15 Tetor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, lidh kontratat me 5 Studio Konsulente për të nisur punën për Planet e Përgjithshme Vendore të 16 Bashkive të fundit:

Has, Fushë-Arrëz, Bulqizë, Peqin, Patos, Roskovec, Mallakastër, Memaliaj, Tepelenë, Selenicë, Libohovë, Finiq, Delvinë, Pustec, Maliq dhe Devoll.

Brenda 6-mujorit të parë të vitit të ardhshëm, i gjithë territori plotësohet me PPV, që do të jenë platforma zhvillimi për 15 vitet e ardhshme për mënyrën sesi do të zhvillohen Njësitë e Qeverisjes Vendore, në zonat rurale dhe urbane.

AKPT do të asistojë teknikisht procesin e hartimit të planeve, si institucioni me përgjegjësi kombëtare në fushën e planifikimit të territorit.

Ky është raundi i katërt i hartimit të planeve vendore, pas reformës administrative territoriale. Punë e mirë është bërë në raundet e mëparshme, por kemi nxjerrë edhe mësime, të cilat do të na udhëheqin për të kryer procese edhe më të mira planifikimi territori.

PËRFSHIRJA E KOMUNITETIT NË ZHVILLIMIN URBAN TË KSAMILIT - NJË QASJE E RE

Në datat 26 dhe 27 Shtator, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Superwien, Urban Design Lab, Bashkinë Sarandë, Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë u bënë bashkë për jetëzimin e projektit të Bankës Botërore, PIUED, duke organizuar punëtori me grupet e interesit të komuniteti në Ksamil, mbi zhvillimin urban të qëndrueshëm të Ksamilit në të ardhmen.

Gjatë aktiviteteve dy-ditore u diskutuan me pjesëmarrësit ndërhyrjet prioritare sipas komunitetit me fokus përmirësimin e infrastrukturës, shfrytëzimin e potencialit turistik në zgjatjen e sezonit, si dhe mundësive për zhvillimin e ekonomisë lokale me kultivuesit e midhjeve, peshkimit dhe artizanëve të zonës.

Punëtoritë me komunitetin dhe nxënësit e shkollës së mesme rezultuan të frytshme, ku u nxitën mjaft diskutime mes banorëve për përmirësimin e gjendjes ekzistuese të Ksamilit. Në përmbyllje të punëtorive u organizua më datë 27 Shtator, në orën 18:00, prezantimi i hapur në Ksamil, ku banorëve Ju tregua e prezantua idetë e para të frymëzuara nga bashkëbisedimet e zhvilluara me komunitetin e Ksamilit në datat 26-27 shtator.