Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/520,TR/520_2.

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  TR/520,TR/520_2.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/461.

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  TR/461.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/390 dhe TR/390_1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/390 dhe TR/390_1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Lushnjë: Konsultim 30-ditor i PDV-së për Njësinë Strukturore 1/83

Ju bëjmë me dije se Bashkia Lushnjë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod 1/83.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Lushnjë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.