Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Newsroom

Bashkia Tiranë: Miratohet Rishikimi i PDV-se se Njësisë Strukturore FA/104

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Rishikimit të  Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FA/104.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/73_7

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod  TR/73_7.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet Rishikimi i PDV-se se Njësisë Strukturore FA/104_1

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Rishikimit të  Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod FA/104_1.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.