Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/363

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/363.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/133

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/133.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/490

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/490.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tiranë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore TR/90

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/90.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.