Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Lajme

Bashkia Korçë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore VS/UB20

Ju bëjmë me dije se Bashkia Korçë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod VS/UB20.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Korçë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.

Bashkia Tropojë: Miratohet PDV-ja e Njësisë Strukturore A2.3-4

Ju bëjmë me dije se Bashkia Tropojë ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod A2.3-4.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tropojë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.