Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Rindërtimi Post-Tërmet

Procesi i rehabilitimit të komuniteteve dhe rindërtimit të territoreve të prekura nga fatkeqësitë natyrore si dhe zhvillimi i territoreve të reja ka sjelle nevojën për hartimin e një baze ligjore të posaçme.

Në këtë modul gjendet e botuar një paketë e plotë ligjore e nënligjore që përmban:

 - aktet normative të Këshillit të Ministrave;

 - ligjet që kanë miratuar këto akte;

 - vendimet e KM dhe të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit;

 - vendimet e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile,

ku përcaktohen detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve, programet e procesit të rindërtimit, funksionimi i fondit të rindërtimit dhe procedurat përkatëse.

 

Kjo bazë ligjore është në përditësim të vazhdueshëm