Agjensia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
Search Menu

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Muaj Qershor 2024

Muaj Maj 2024

Muaj Prill 2024

Muaj Mars 2024

Muaj Shkurt 2024

Muaj Janar 2024

Muaj Dhjetor 2023

Muaj Nentor 2023

Muaj Tetor 2023

Muaj Shtator 2023

Muaj Gusht 2023

Muaj Korrik 2023

Muaj Qershor 2023

Muaj Maj 2023

Muaj Prill 2023

Muaj Mars 2023

Muaj Shkurt 2023

Muaj Janar 2023

Muaj Dhjetor 2022

Muaj Nëntor 2022

Muaj Tetor 2022

Muaj Shtator 2022

Muaj Gusht 2022

Muaj Korrik 2022

Muaj Qershor 2022

Muaji Maj 2022

Muaji Prill 2022

Muaji Mars 2022

Muaj Shkurt 2022

Muaj Janar 2022

Muaj Dhjetor 2021

Muaj Nëntor 2021

Muaj Tetor 2021

Muaj Shtator 2021

Muaj Gusht 2021

Muaj Korrik 2021

Muaj Qershor 2021

Muaj Maj 2021

Muaj Prill 2021

Muaj Mars 2021

Muaji Shkurt 2021

Muaji Janar 2021

Muaji Dhjetor 2020

Muaji Nëntor 2020

Muaji Tetor 2020

Muaji Shtator 2020

Muaji Gusht 2020

Muaji Korrik 2020

Muaji Qershor 2020

Muaji Maj 2020

Muaji Prill 2020

Muaji Mars 2020

Muaji Shkurt 2020

Muaji Janar 2020

Muaji Dhjetor 2019

Muaji Nëntor 2019

Muaji Tetor 2019

Muaji Shtator 2019

Muaji Gusht 2019

Muaji Korrik 2019

Muaji Qershor 2019

Muaji Maj 2019

Muaji Prill 2019

Muaji Mars 2019

Muaji Shkurt 2019

Muaji Janar 2019

Muaji Dhjetor 2018

Muaji Nëntor 2018

Muaj Shtator 2018

Muaj Gusht 2018

Muaj Korrik 2018

Muaj Qershor 2018

Muaj Maj 2018

Muaj Prill 2018

Muaj Mars 2018

Muaj Shkurt 2018

Muai Janar 2018

Muai Dhjetor 2017

Muaj Nëntor 2017

Muai Tetor 2017

Muai Shtator 2017

Muai Gusht 2017

Muai Korrik 2017

Muaji Qershor 2017

Muaj Maj 2017

Muaj Prill 2017

Muaj Mars 2017

Muaj Shkurt 2017

Muai Janar 2017

Muai Dhjetor 2016

Muai Nëntor 2016

Muaj Tetor 2016

Muaji Shtator 2016

Muaji Gusht 2016

Muaji Korrik 2016

Muaji Qershor 2016

Muaji Maj 2016

Muaji Prill 2016

Muaji Mars 2016

Muaji Shkurt 2016

Muaji Janar 2016

Muaji Dhjetor 2015

Muaji Nëntor 2015

Muaji Tetor 2015