Ju bëjmë me dije se Bashkia Kamëz ka miratuar dokumentin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod KZ_UB_A2_14/347.

Dokumenti ka hyrë në fuqi menjëherë. 

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së. 

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kamëz, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al