Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin per rishikimin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/458, 458_2.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.