Ju bëjmë me dije se Bashkia Tropojë ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod A2.3-4.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tropojë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.