Ju bëjmë me dije se Bashkia Tiranë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod TR/9, TR/9_1, TR/9_5.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në LINK këtë  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Tiranë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.