Ju bëjmë me dije se Bashkia Kavajë ka botuar draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod G1-A14-04.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë  LINK  në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Kavajë, ose na shkruani në info@planifikimi.gov.al.