Ju bëjmë me dije se Bashkia Durrës ka nisur procesin e konsultimit 30-ditor për draftin e Planit të Detajuar Vendor për Njësinë Strukturore me kod DR_UB_S1_480/211.

Dokumentet përkatëse mund t'i aksesoni në këtë LINK në faqen web të AKPT-së.

Për informacione të mëtejshme mund të drejtoheni pranë Bashkisë Durrës, ose na shkruani në info@planifikimi.gov