Partneri Shqiptar në BRIGAID, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, vijon punën për të siguruar një koordinimin sa më të denjë dhe gjithëpërfshirës në mbështetje të hapave të projektit të paracaktuara nga liderët e konsorciumit.

Më datat 18 deri më 22 Shkurt, ishin në Tiranë partner të projektit Z. Gerardo Anzaldua (Ecologic Institute dhe lider i paketës së gjashtë të punës) dhe Znj. Linde Boekhoudt (përfaqësuese e kompanisë “The Founding Company”).

Partnerët së bashku me AKPT, organizuan punëtoritë me dy inovatorë Shqiptar me qëllimin kryesor hartimin e planit të biznesit dhe aq më tepër vlerësimin e tregut për inovacione për rastin e Shqipërisë. Ky proces vlerësimi është sfidë por njëkohësisht edhe një risi që projekti BRIGAID ofron, i cili duhet të përkrahet nga ata të cilët nuk duan që kërkimi i tyre të mbetet vetëm në letra, por të shkoj më tej.

AKPT u angazhua që këto punëtori të ishin frytdhënëse për kërkuesin shqiptar ashtu edhe për vetë iniciativat e projektit. Ky angazhim, kjo risi e projektit nuk përfundon në këto punëtori, por është një proces i shtrirë në kohe i cili do të ketë vazhdimisht mbështetjen e AKPT-së.