Përfaqësues të projektit BRIGAID pranë AKPT prezantojnë projektin në ditën e informimit për programin Horizon2020, në kuadër të ftesës së drejtuar nga organizatorët e këtij takimi Komisioni Europian në Shqipëri dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit.

Më datë 21 shtator 2018, në Hotel Rogner Tiranë u organizua takimi informues për programet Horizon2020, mënyrat e aplikimit për këto programe, procedurat dhe përfitimet që ka përfshirja në këto programe.

Pas ftesës së organizatorëve për të prezantuar projekte të suksesshme të këtij programi në Shqipëri; përfaqësues të njësisë së projektit në AKPT pranuan ftesën dhe prezantuan BRIGAID si një projekt interesant, sfidues dhe i suksesshëm për vet tematikën dhe zhvillimin e tij.

Interesi për ecurinë e projekteve të programit Horizon2020 si dhe për ecurinë e BRIGAID ishte si i koordinatorëve të këtyre programeve në Shqipëri por edhe të kërkuesve dhe përfaqësuesve të universiteteve cilët objektiv kanë inovacionit dhe shkencën.

Në përfundim të prezantimit dhe ditës informuese për programin Horizon2020 u shpërndanë tek të pranishmit informacionin mbi projektin dhe inovacionet shqiptare të thirrjes së tretë (të fundit) të projektit. Gjithashtu të pranishmit në këtë takim shfaqën interesin për të qënë të informuar në vazhdim mbi ecurinë e BRIGAID dhe të aktiviteteve të këtij projekti në Shqipëri.